จำนวนผู้เข้าชม   
นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคล ของ ศสส.สป.
รอบ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.60)
ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ
รายชื่อ USER ผู้ใช้งาน Download ได้ที่นี่ Update 22 ส.ค.2560

ระบบได้ทำการเปลี่ยน Password ของทุกท่านเป็น 0000
ผู้ใช้งานสามารถเข้าแก้ไข Password ได้จากเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 51540
E-mail rungsee_mul@moi.go.th

รายงานตัวชี้วัดระดับบุคคลรายหน่วยงาน
พิมพ์รายงานตัวชี้วัดระดับบุคคลรายหน่วยงาน
บันทึกแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคล
คู่มือการใช้ระบบ
ดูรายละเอียดตัวชี้วัด หน่วยงานและร่าง ipa ที่ถ่ายทอด
มาตรการประหยัดพลังงานของ ศสส.สป. ปี 2560