สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  หน่วยงานระดับกรม
  รัฐวิสาหกิจในสังกัด
  จังหวัด
 
 
 
No. Of Guests On Pages

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ชั้น 8 ถนนอัษฎางค์

แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2622-0960

Hotline 50251 ,50252 ,50253 ,50249

E-mail : kpiasdg@gmail.com