จำนวนผู้เข้าชม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 กราฟแสดงผลการดำเนินการ ตามประเด็นการตรวจของ กพร.ประจำปี พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน

 

 

 

All Rights Reserved 2013 @ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เเขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 Tel 02281-1567