จำนวนผู้เข้าชม   shaml web counter
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2557
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
งบประมาณรวมของสำนักงานปลัดกรทรวงมหาดไทย
   คู่มือการใช้ระบบงาน
  
กรอก  username  และ  password  ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ  ถ้ายังไม่มีให้ติดต่อผู้ดูและระบบ