ระบบข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540


 
เมนูหลัก

บันทึก/แก้ไขข้อมูล
       
ลบข้อมูล

ค้นหาจากชื่อเรื่อง

ค้นหาจากหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูลที่ปกปิดจากหน่วยงาน

ตอบแบบสอบถามงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  
 
  
 
  
 

 
 

    

ลบข้อมูล

 

หน่วยงาน  :
รหัสผ่าน :
     
             

    
คำชี้แจง : กรุณาเลือกหน่วยงานที่ต้องการลบข้อมูล และกรอกข้อมูลรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม ตกลง

 

จัดทำโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย