จำนวนผู้เข้าชม
Web Design Factory
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย (IP Phone)
 สัญญาจ้าง   ผนวก 1  1 ข้อมูลบริษัท  2 การออกแบบและการบริหารจัดการ  3 การสนับสนุน การบริหารโครงการ  3-1-1-1 แผนการดำเนินงาน  3-1-1-2 แผนการเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ในโครงการ  3-2 แผนการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา  4 รายการอุปกรณ์  5 ตารางเปรียบเทียบ  
ภาพรวมโครงการและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 อุปกรณ์ที่ติดตั้งในโครงการ

 

แคตตาลอกอุปกรณ์ที่ติดต้งที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ IP ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ IP ศสส และศสข
IP Phone ติดตั้งชายแดนภาคใต้
อุปกรณ์ Leyer 3 Switch
อุปกรณ์ Leyer 2 Switch
อุปกรณ์ 10 Gigabit Ethernet
IP Phone แบบที่ 1
IP Phone แบบที่ 2
คู่มือ การใช้งาน IP Phone แบบที่ 1 แผ่นพับ
การใช้งาน IP Phone แบบที่ 2 แผ่นพับ
การบำรุงรักษาระบบโทรศัพท
ระบบบริหารจัดการระบบชุมสายโทรศัพท์ IP
คู่มือการบริหารจัดการ ระบบ Billing
 หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย ศสส. ศูนย์ฝึกอบรม นนทบุรปทุมธานี สมุทรปราการ 
ศสส.เขต 1 อยุธยา ศสข1_อยุธยา  สระบุรสิงห์บุรสุพรรณบุรอ่างทอง
ศสส.เขต 2 ชลบุรี ศสส.เขต 2 ชลบุรี   ฉะเชิงเทรา   ปราจีนบุรี   นครนายก   ระยอง   จันทบุรี  ตราด  สระแก้ว
ศสส.เขต3 นครปฐม ศสส.เขต3 นครปฐม ราชบุรสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธุ์
ศสส.เขต 4 นครราชสีมา ศสส.เขต 4 นครราชสีมา  บุรัรีมยสุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี
ศสส.เขต 5 อุดรธาน๊ ศสส.เขต 5 อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร  นครพนม  เลย  มุกดาหาร  หนองบัวลำภู
ศสส.เขต 6 ขอนแก่น ศสส.เขต 6 ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ชัยภูมิ  ยโสธร  อำนาจเจริญ
ศสส.เขต 7 เชียงใหม ศสส.เขต 7 เชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง  แม่ฮ่องสอน  เชียงราย  พะเยา
ศสส.เขต 8 พิษณุโลก ศสส.เขต 8 พิษณุโลก  อุตรดิตถ์  สุโขทัย  ตาก  แพร่  น่าน
ศสส.เขต 9 นครสวรรค์ ศสส.เขต 9 นครสวรรค์  กำแพงเพชร  พิจิตร  เพชรบูรณอุทัยธานชัยนาท  ลพบุร
ศสส.เขต 10 สุราษฎร์ธานี ศสส.เขต 10 สุราษฎร์ธานี  ชุมพร    พังงา   ภูเก็ต   ระนอง
ศสส.เขต 11นครศรีธรรมราช ศสส.เขต 11นครศรีธรรมราช   กระบี่   ตรัง   พัทลุง
ศสส.เขต 12 สงขลา ศสส.เขต 12 สงขลา   ศอบต.    นราธิวาส   ปัตตานี   ยะลา   สตูล
ผังการติดตั้งอุปกรณ์ (Installation Drawing)

งวดงานที่ 1

(As Built Drawing)

ศสส.สป.มท  ศูนย์พัฒนาบุคลากร นนทบุรปทุมธานี สมุทรปราการ
ศสข1_อยุธยา  สระบุรสิงห์บุรสุพรรณบุรอ่างทอง
ศสข3_นครปฐม ราชบุรสมุทรสงคราม สมุทรสาคร

งวดงานที่ 2

(As Built Drawing)

กระทรวงมหาดไทย
ศสส.เขต3 กาญจนบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธุ์
ศสส.เขต 10 สุราษฎร์ธานี  ชุมพร    พังงา   ภูเก็ต   ระนอง
ศสส.เขต 11นครศรีธรรมราช   กระบี่   ตรัง   พัทลุง
ศสส.เขต 12 สงขลา   ศอบต.    นราธิวาส   ปัตตานี   ยะลา   สตูล

งวดงานที่ 3

(As Built Drawing)

ศสส.เขต 2 ชลบุรี   ฉะเชิงเทรา   ปราจีนบุรี   นครนายก   ระยอง   จันทบุรี  ตราด  สระแก้ว
ศสส.เขต 4 นครราชสีมา  บุรัรีมย
ศสส.เขต 8 พิษณุโลก  อุตรดิตถ์  สุโขทัย  ตาก  แพร่  น่าน
ศสส.เขต 9 นครสวรรค์  กำแพงเพชร  พิจิตร  เพชรบูรณ์ อุทัยธาน ชัยนาท  ลพบุรี
งวดงานที่ 4 ศสส.เขต 5 อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร  นครพนม  เลย  มุกดาหาร  หนองบัวลำภ
ศสส.เขต 6 ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ชัยภูมิ  ยโสธร  อำนาจเจริญ
ศสส.เขต 7 เชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง  แม่ฮ่องสอน  เชียงราย  พะเยา
ศสส.เขต 4 นครราชสีมา  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี
เชื่อมโยงเครือข่ายโทรศัพท์กับศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

มีปัญหา ต้องการติดต่อ บริษัทสามารถคอมเทค ผู้รับจ้างดำเนินงาน ติดต่อได้ที่โทร 51740 หรือ Help desk ของศสส.สป โทร. 55555