โครงการจัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจน
  โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข
  สถ.ชวนเที่ยว
  โครงการ Energy Mind Award
  โครงการ LED Street Light
  โครงการ Charging Station และรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car)
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าเว็บแสดงขั้นตอนการผลิตน้ำประปาวิธีการใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี ของการประปาส่วนภูมิภาค
  ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ผ่านทางหน้าเว็บการประปาส่วนภูมิภาค