เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลางของสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ยี่ห้อ TOYOTA VIGO หมายเลขทะเบียน ชว 2735 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      3 ก.ค. 63
  เรื่อง ประกาศราคากลาง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสำหรับ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สป.      2 ก.ค. 63
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      1 ก.ค. 63
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ดำรงธรรมนำสุข คลายทุกข์ประชาชน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      1 ก.ค. 63
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมโถปัสสาวะ ท่อน้ำทิ้งรางน้ำฝน อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และปิดช่องใต้บันไดทางขึ้น อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      1 ก.ค. 63
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา และเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด อาคารสัมมนาและที่พัก วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      1 ก.ค. 63
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 มิ.ย. 63
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 87 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 มิ.ย. 63
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. Brother รุ่น 9140 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-010-0040/57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      26 มิ.ย. 63
  เรื่อง คำชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 52 โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย      24 มิ.ย. 63
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำตรายาง จำนวน 26 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      23 มิ.ย. 63
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบไฟฟ้า อาคารศาลากลางจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      22 มิ.ย. 63
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ (19 มิ.ย. 63)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      19 มิ.ย. 63
  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      19 มิ.ย. 63

กำลังแสดงหน้าที่ 1/185 (15 รายการต่อหน้า) ต้องการแสดงหน้า [Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  [Next]