เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      15 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (เก๋งสองตอน) ยี่ห้อ MERCEDES BENZ (สีดำ) หมายเลขทะเบียน ชอ - ๑๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      15 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ด้านอาเซียนในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2560 ให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำตรายางและป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      12 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 65,814 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      12 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว/รายงานพิเศษ การดำเนินงานสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม และเผยแพร่สปอตสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      12 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      12 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการการจ้างสถาบันการศึกษาหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ เพื่อดำเนินการด้านวิชาการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 และรุ่นที่ 73 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      12 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผลิตเอกสาร จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 150 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปั้มน้ำหน้าศาลพระกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      8 มี.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดพิมพ์ "คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่" จำนวน 1,050 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      8 มี.ค. 62

กำลังแสดงหน้าที่ 1/109 (15 รายการต่อหน้า) ต้องการแสดงหน้า [Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  [Next]