เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำตรายาง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      14 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      14 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำตรายาง ป้ายพลาสติก และอักษรฉลุสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      14 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      14 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0002/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-002/53 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องผสมสัญญาณเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 5835-006-002/48 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-002/52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0074/56 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001/60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0039/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-001-0135 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 ส.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-010-0025/57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 ส.ค. 62

กำลังแสดงหน้าที่ 1/126 (15 รายการต่อหน้า) ต้องการแสดงหน้า [Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  [Next]