เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดเช่ารถประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 90 คัน โดยวิธีคัดเลือก      23 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0085/56 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      21 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-010-033/50 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      21 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-010-0017/54 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      21 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-010-0099/58 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      21 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      16 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อสารและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      15 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (31,495 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      15 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-002/53 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 38 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-011/53 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-003-001/50 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      13 พ.ค. 62
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบเครื่องมือสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      10 พ.ค. 62

กำลังแสดงหน้าที่ 1/114 (15 รายการต่อหน้า) ต้องการแสดงหน้า [Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  [Next]