เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุไฟฟ้า และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      14 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (นั่งสามตอน) ยี่ห้อ โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ (สีดำ) หมายเชขทะเบียน 7 กบ - 3080 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      14 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 122 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0016/57 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 17 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4102-001-012/35 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องแฟลซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-010-0081/58 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-010-0040/54 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 45 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 ม.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 95 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      11 ม.ค. 62

กำลังแสดงหน้าที่ 1/101 (15 รายการต่อหน้า) ต้องการแสดงหน้า [Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  [Next]