{ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

 หน้าแรก   ส่งอีเมล   แผนผังเว็บไซต์
 


 
 
 
 

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”
พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2512
หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

 
 
จำนวนผู้เข้าชม

counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2555