-->> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ...
 

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ต.ท.)
Foreign Affairs Division Office of The Permanent Secretary for Interior
ที่อยู่ : ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร แขวงราชบพิธ กทม. 10200
E-mail : moi0204@moi.go.th