(สำหรับเจ้าหน้าที่) | บันทึกข้อมูล  |  ออกจากระบบ  |
| สรุปจังหวัดกระบี่ | ข้อมูลอำเภอ | การท่องเที่ยว | ข่าวทั่วไป | ข่าวผู้ว่า | ข่าวประกวดราคา | ตำแหน่งงานว่าง | แผนที่ | บริการ |
ข่าวประกวดราคาจังหวัดกระบี่ ทั้งหมด
:: มีข่าวประกวดราคาทั้งหมดจำนวน  14009 ข่าว ::
Search
ID หน่วยงาน(คลิกดูตามหน่วยงาน) โครงการ ซื้อเอกสาร เปิดซอง บันทึก
14061 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมููลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาตำบลดินอุดมฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60 31 มี.ค. 03 3/7/2017 2:45:13 PM
14060 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60 31 มี.ค. 03 3/7/2017 2:40:58 PM
14059 กศน.อำเภอเขาพนม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำเสือซิตี้โฮม ม.11 6 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 60 20 มี.ค. 03 3/6/2017 3:14:12 PM
14058 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยคลองแพรกซ้าย ม.13 6 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 60 20 มี.ค. 03 3/6/2017 3:08:20 PM
14057 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสภาพัฒน์-ควนพลา ม.2 1 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60 15 มี.ค. 03 3/6/2017 3:02:19 PM
14056 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน อบต. ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่่อม จ.กระบี่ 2 มี.ค. 60 - 15 มี.ค. 60 16 มี.ค. 03 3/6/2017 2:46:48 PM
14055 สำนักงานประปากระบี่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว(ชั่วคราว)ให้กับ อบต.ทับปริก ซอยประปา ตอน2 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 6 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60 20 มี.ค. 03 3/6/2017 2:39:36 PM
14054 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกมัสยิดบ้านหินลับถึงสามแยกบ้านนายจำนัน ม.3 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 60 21 มี.ค. 03 3/6/2017 2:09:53 PM
14053 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 1 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60 17 มี.ค. 03 3/6/2017 10:02:04 AM
14052 เทศบาลเมืองกระบี่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช 1 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60 15 มี.ค. 03 3/6/2017 9:55:37 AM
14051 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สอบราคาจ้าง 2 โครงการ 28 ก.พ. 60 - 13 มี.ค. 60 14 มี.ค. 03 3/1/2017 3:28:36 PM
14050 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ สอบราคาจ้าง 2 โครงการ 27 ก.พ. 60 - 10 มี.ค. 60 13 มี.ค. 03 3/1/2017 3:22:12 PM
14049 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 ก.พ. 60 - 8 มี.ค. 60 24 มี.ค. 03 3/1/2017 3:14:58 PM
14048 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ ประมูลจ้างโครงการก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 โครงการ 28 ก.พ. 60 - 8 มี.ค. 60 29 มี.ค. 03 3/1/2017 3:09:44 PM
14047 เทศบาลเมืองกระบี่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์ฝึกศิลปวัฒธรรมอันดามัน 23 ก.พ. 60 - 8 มี.ค. 60 9 มี.ค. 03 2/28/2017 1:53:16 PM
14046 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สายเกาะเสียด-ควนชะเมา ม.2 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 24 ก.พ. 60 - 8 มี.ค. 60 10 มี.ค. 03 2/28/2017 1:48:25 PM
14045 เทศบาลเมืองกระบี่ ประมูลจ้างเพื่อจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตัน 24 ก.พ. 60 - 7 มี.ค. 60 15 มี.ค. 03 2/28/2017 1:46:37 PM
14044 โรงพยาบาลกระบี่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22 ก.พ. 60 - 8 มี.ค. 60 10 มี.ค. 03 2/28/2017 1:40:42 PM
14043 เทศบาลเมืองกระบี่ ประมูลจ้างเพื่อจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 24 ก.พ. 60 - 7 มี.ค. 60 7 มี.ค. 03 2/28/2017 1:39:23 PM
14042 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็ก 1ถัง หร้อมเดินท่อเมน หมู่ที่8 23 ก.พ. 60 - 8 มี.ค. 60 9 มี.ค. 03 2/28/2017 1:30:34 PM
14041 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23 ก.พ. 60 - 8 มี.ค. 60 24 มี.ค. 03 2/24/2017 4:26:41 PM
14040 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 ก.พ. 60 - 8 มี.ค. 60 24 มี.ค. 02 2/24/2017 3:25:50 PM
14039 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา 8*16 เมตร รร.อนุบาลบางเท่าแม่ 22 ก.พ. 60 - 8 มี.ค. 60 9 มี.ค. 03 2/24/2017 3:18:02 PM
14038 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ 23 ก.พ. 60 - 8 มี.ค. 60 9 มี.ค. 03 2/24/2017 3:10:12 PM
14037 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา สอบราคาจ้างเหมา 2 โครงการ 28 ก.พ. 60 - 13 มี.ค. 60 15 มี.ค. 03 2/24/2017 2:57:38 PM
14036 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สอบราคาจ้าง 2 โครงการ 21 ก.พ. 60 - 6 มี.ค. 60 27 มี.ค. 03 2/24/2017 1:44:15 PM
14035 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวังน้ำเย็น-ยางขาคีม ม.9-7 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 24 ก.พ. 60 - 6 มี.ค. 60 27 มี.ค. 03 2/24/2017 1:35:16 PM
14034 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน สอบราคาจ้างโครงการ 2 โครงการ 16 ก.พ. 60 - 1 มี.ค. 60 2 มี.ค. 03 2/20/2017 3:24:13 PM
14033 อำเภอเมือง สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์งานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการขยายผลจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม 16 ก.พ. 60 - 27 ก.พ. 60 28 ก.พ. 03 2/20/2017 3:13:51 PM
14032 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนอ่าวลึก-แหลมสัก 17 ก.พ. 60 - 28 ก.พ. 60 21 ก.พ. 03 2/20/2017 3:08:06 PM
14031 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ 16 ก.พ. 60 - 1 มี.ค. 60 1 มี.ค. 03 2/20/2017 3:00:08 PM
14030 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหอถัง ซอยนารอบ ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 14 ก.พ. 60 - 28 ก.พ. 60 2 มี.ค. 03 2/20/2017 8:53:46 AM
14029 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน-บ่อทุ่ง (ช่วงที่3) ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 16 ก.พ. 60 - 1 มี.ค. 60 3 มี.ค. 03 2/20/2017 8:41:42 AM
14028 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา บ้านทับควายหมู่่ที่ 1, บ้านในควน หมู่ที่ 3 ,บ้านทางสาย หมู่ที่ 5 9 ก.พ. 60 - 23 ก.พ. 60 28 ก.พ. 03 2/14/2017 2:23:46 PM
14027 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคา จำนวน 3 คัน 9 ก.พ. 60 - 22 ก.พ. 60 24 ก.พ. 03 2/10/2017 2:31:58 PM
14026 เทศบาลเมืองกระบี่ ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 ก.พ. 60 - 17 ก.พ. 60 27 ก.พ. 03 2/9/2017 3:07:50 PM
14025 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สอบราคาจ้างเหมา 2 โครงการ 8 ก.พ. 60 - 23 ก.พ. 60 24 ก.พ. 03 2/9/2017 3:01:22 PM
14024 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม สอบราคาจ้างโครงการ 2 โครงการ 7 ก.พ. 60 - 22 ก.พ. 60 22 ก.พ. 03 2/9/2017 2:44:34 PM
14023 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน (บ้านนายสุพัฒน์) 7 ก.พ. 60 - 22 ก.พ. 60 23 ก.พ. 02 2/8/2017 2:58:00 PM
14022 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 2 โครงการ 2 ก.พ. 60 - 16 ก.พ. 60 17 ก.พ. 03 2/3/2017 2:59:21 PM
14021 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รร.ทุ่งปรือ-บ้านลานควาย (ช่วงที่2) ม.4-7 ต.พรุเดียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 3 ก.พ. 60 - 20 ก.พ. 60 21 ก.พ. 03 2/3/2017 2:54:41 PM
14020 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยย่านซื่อ(ช่วงที่2) ม.5 ต.พรุเดียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 3 ก.พ. 60 - 20 ก.พ. 60 21 ก.พ. 03 2/3/2017 2:51:12 PM
14019 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยภายในตำบลเขาพนม 6 สาย รอบ 2 31 ม.ค. 60 - 16 ก.พ. 60 17 ก.พ. 03 2/3/2017 8:36:44 AM
14018 โรงพยาบาลกระบี่ ชุดกล้องส่องปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1ชุด 27 ม.ค. 60 - 14 ก.พ. 60 16 ก.พ. 03 2/2/2017 1:46:24 PM
14017 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านหนองเทา-ปากคลอง หมู่ที่ 5 30 ม.ค. 60 - 10 ก.พ. 60 3 มี.ค. 03 2/2/2017 1:42:34 PM
14016 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมคูระบายน้ำสายโพธิ์เรียง-หนองคล้า หมู่ที่ 3-7 30 ม.ค. 60 - 10 ก.พ. 60 3 มี.ค. 03 2/2/2017 1:40:38 PM
14015 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายต้นเทียม-บนไร่ หมู้ที่7 30 ม.ค. 60 - 10 ก.พ. 60 3 มี.ค. 03 2/2/2017 1:37:55 PM
14014 เทศบาลเมืองกระบี่ ประมูลจ้างปรับปรุงถนนมหาราช ถนนนาเตยและถนนจันทร์จรัส 30 ม.ค. 60 - 8 ก.พ. 60 17 ก.พ. 03 2/1/2017 3:18:17 PM
14013 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีไสว(ช่วงที่2)หมู่ที่1 25 ม.ค. 60 - 7 ก.พ. 60 8 ก.พ. 03 1/30/2017 9:38:40 AM
14012 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ แบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน 23 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 60 17 ก.พ. 03 1/23/2017 2:05:08 PM

[  หน้าที่ 1/281 ]Next=>> 2
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |