ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนสมรรถนะโดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนสมรรถนะโดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา สป.มท.
 กรุณากรอกรหัสสำหรับทำการประเมินผล [คลิกที่นี่ สำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน / Admin] 
username  
password   

คู่มือสำหรับผู้ทำการประเมิน
  Copyright © 2012 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย